Radio Zëri

Radio Zëri

Aspekti Medial në Kosovë është me shume i ngarkuar me numër dhe fare pak me përdorimin e teknologjive të reja. Kjo si rezultat i mosinvestimit në butime të reja teknologjike. Prandaj, duke u nisur nga këto aspekte bashkë me dëshirën dhe dashurinë pwr komunikim publik, dy ideator bashkuan aspektin material me atë financiar dhe krijuan Radio Zërin.

Fidaim Barileva bashke me nje ekip profesional, nisën udhëtimin e tyre të përbashkët. Ky udhëtim do të sjelle shumë surpriza në të ardhmen. Pos organizimit ditor me skemë programore, së shpejti menaxhmenti do të tentoj të kërkojë frekuencë për transmetim tokësor në Kosovë. Përveç kësaj, në planin afatmesëm janwëedhe lëshimi i shërbimit podcast bashkë me shërbime dhe risi të reja. Radio Zëri është radio e juaj – radio e zërit tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Njoftohu për më të rejat përmes emailit tuaj